პროგრამული უზრუნველყოფა ბიზნესისთვის

პროგრამული უზრუნველყოფა - ჩვენ დაგიმზადებთ სასაწყობე პროგრამებს, ონლაინ კურსების და ბილეთების სამართავ პლატფორმებს

ბუნებრივია რომ ციფრულ სამყაროში არ არსებობს ბიზნესი რომელსაც რაიმის დათვლა, აღრიცხვა, ტრეინინგის ჩატარება ან სხვა რაიმე მსგავსი პროცესის წარმოება უწევს, რომლის საგრძნობლად გამარტივება არის შესაძლებელი კომპიუტერების მეშვეობით.

ბიზნეს ამოცანების გადაწყვეტა ჩვენი ვებ სტუდიის ერთი - ერთი მიმდინარეობაა. ჩვენი ანალიტიკოსები სწავლობენ კლიენტის ბიზნეს პროცესებს, ერკვევიან ყველა იმ დეტალში რომელიც საჭიროა ბიზნეს ამოცანის გადასაჭრელად და ამაზე დაყრდნობით, ბიზნეს მოთხოვნებიდან გამომდინარე ადგენენ ტექნიკურ დავალებას. ტექნიკური დავალების დოკუმენტი გადაეცემა ჩვენს მაღალკალიფიურ პროგრამისტთა ჯგუფს, რომელთაც ამ დავალების დაფუძველზე, უკვე იციან თუ როგორ დაამზადონ პროგრამა რომელიც დაეხმარება ბიზნესს მისი პროცესის მართვაში.

63ბიტში დაგვიმზადებია ისეთი ბიზნეს გადაწყვეტილებები როგორიც არის, დისტანციური სწავლების პროგრამა, სტამბის პროცესის მართივს პროგრამა, დოკუმენტების ბრუნვის პროგრამა, სწრაფი სესხების მართვის პროგრამა, საწყობების მართვის პროგრამა და სხვა.