უკან

Eagle Pay CRM

ამერიკული კომპანია "Eagle Pay" - ს სთავაზობს თავის მოქალაქეებს სესხის აღებას შეღავათიანი პირობებით, მათთან რეგისტრაციისას სისტემა მომხმარებელს სთავაზობს სესხის გადახდის სპეციალურად შემუშავებულ გრაფიკს რომლის საშუალებითაც ადამიანი უფრო ნაკლებ დროში ფარავს სესხს რის შედეგადაც ნაკლები თანხის გადახდა უწევს, იმასთან შედარებით ვიდრე პირდაპირ ბანკში რომ აეღო იგივე სესხი. სისტემაში შემუშავებული ბანკთან ინტეგრაციის მექანიზმი რომელიც წინაწსარ შედგენილი გრაფიკის მიხედვით თავისით აჭრის მომხმარებლებს თანხას და აკეთებს ბანკში ავტომატურ გადარიცხვებს.

#ბიზნეს გადაწყვეტილებები
img
img
img